اشعار کوتاه _ ابوالقاسم کریمی

دلت لرزان می تپد

چشمانت پر از اشک

آیا این عشق است؟

یا اندوه؟

***

با

یک نگاه

یک لبخند

عشق

آغاز شد

***

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار مهدی سهیلی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید