درختی زیر شلاق تبر سوخت

درختی زیر شلاق تبر سوخت
گلی در مُشت طوفان پشت در سوخت

سراسر زندگی غم بود و بحران
امیدم , آرزویم ، بی ثمر سوخت
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید