دلنوشته/محیط زیست را دوست دارم

محیط زیست را دوست دارم

نه به آن خاطر

که قلب تپنده  حیات است

نه به آن خاطر

که سرزمین رنگ ها و بو هاست

نه به آن خاطر

که وطن گیاهان و حیوانات است

محیط زیست را دوست دارم

به این دلیل

که میخواهم ارزشمند باشم

میخواهم مفید باشم

میخواهم خودخواه نباشم

میخواهم مغرور نباشم

محیط زیست را دوست دارم

زیرا

با تمام وجودم

میخواهم انسان باشم

و انسان بمانم

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از صائب تبریزی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید