دلنوشته/چرا مینوسم

می نویسم

نه به خاطر پول

نه به خاطر معروفیت

نه به خاطر بیان احساسات

می نوسم

به آن دلیل که نوشتن

حیات من ، اکسیژن اتاق من  و روح من است

مینوسم

تا بفهمم

تا درک کنم

تا به یاد بیاورم

تا هدفمند باشم

تا مشتاق باشم

تا تجربه کنم

مینوسم

نه به خاطر فردا

نه به خاطر آیندگان

نه به خاطر هنر

مینوسم

به خاطر آنکه میخواهم زندگی کنم

میخواهم زنده بمانم

میخواهم شاد باشم

میخواهم امیدوارم باشم

،

پس ، مینوسم

شاید دوست داشته باشید:  جمله

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید