دلنوشته/من از تنهایی نمیترسم

من از تنهایی نمیترسم

چرا که تنهایی یک دوست است

دوستی که به من کمک میکند تا خدای خود را بهتر بپرستم

دوستی که به من کمک میکند تا خودم را بهتر بشناسیم

دوستی که به من کمک میکند تا بهترین خودم باشم

من از تنهایی نمیترسم

بلکه از آن استفاده میکنم

برای رشد کردن

برای آموختن

برای فکر کردن

برای شعر سرودن

من از تنهایی نمیترسم

چراکه تنهایی مرا رنج نمیدهد

مرا غمگین نمیکند

مرا نا امید نمی سازد

من از تنهایی نمیترسم

زیرا تنهایی یک فرصت است

فرصتی برای بهتر دیدن

فرصتی برای بهتر فهمیدن

فرصتی برای بهتر فرا گرفتن

من از تنهایی نمیترسم

زیرا هر روز از او بیشتر می آموزم

و با مهارت های خودم بیشتر آشنا می شوم

و تجربه های جدیدی را آغاز میکنم

من از تنهایی نمیترسم

زیرا او

مرا مشتاق تر

شجاع تر

هدف مند تر

و ارزشمند تر میکند

من

تنهایی را به عنوان یک همراه یک همدم پذیرفته ام

او تنها کسی است که در هر شرایطی با من است

تنها کسی است که در هر موقعیتی حامی من است

و تنها کسی است که در هر حالتی ، با من صحبت میکند

آری

تنهایی ،  تنها دوست صمیمی من است

شاید دوست داشته باشید:  دلنوشته محیط زیستی:من زمین را طبیعت را دوست دارم

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید