دلنوشته_نه به جنگ

جنگ، چه کلمه ی ترسناکیست!

چه اتفاق ناگوارایست

چه رنج طاقت فرسایست

جنگ ، یادآور مرگ و خرابی ست

جنگ یاد آورد زجر و بدبختی ست

جنگ، یادآور پایان شادی ست

جنگ، فجیع و  دردناک و رقت بار است

جنگ  بنیان نا امنی و نابودی و  استعمار است

جنگ  زمینه ساز  ظلم و  بی رحی و استثمار است

جنگ قماری خطرناک و تاسف بار است

جنگ اندوه گین ترین واژه دنیاست

چرکین ترین پیام انسان هاست

تفرقه انگیز ترین رفتار، برای بقاست 

جنگ یورزشی بر قلب آزادیست

توهینی بر جوانمردیست

تحقیر صلح و دوستیست

جنگ پایان است

پایان آسودگی ها

پایان زندگی ها

پایان پیشرفت ها

پایان امید ها…

جنگ ها را متوقف کنیم

جنگ ها را متوقف کنیم …

_

ابوالقاسم کریمی

ورامین

پنج شنبه – ۲۷ مهر ۱۴۰۲

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار سهراب سپهری

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید