دلنوشته_ابوالقاسم کریمی

زندگی پنج حرف نیست.

زندگی چهار فصل است.

  بهار، که نشان دهنده تولد و شکوفایی است.

  تابستان، که نشان دهنده رشد و پختگی است.

  پاییز، که نشان دهنده تغییر و تجدید است.

زمستان، که نشان دهنده خاتمه و استراحت است.

 هر فصل زندگی ، جذابیت و جلوه های خاص خود را دارد.

 ما باید از هر فصل به خوبی استفاده کنیم و به خود اجازه دهيم كه با تغييرات سازگار شويم.

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:داستان کوتاه آموزنده_بهترین داستان های خواندنی/87

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید