دلنوشته_ابوالقاسم کریمی

تنهایی را دوست دارم، چون با آن می‌توانم خودم را بیابم. خودم را در اعماق وجودم، در آرزوها و خواسته‌هایم، در خاطرات و تجربیاتم.در لحضه های تلخ و شیرینم.

تنهایی را دوست دارم، چون با آن می‌توانم خودم را بسازم. خودم را با ایده‌ها و خلاقیت‌هایم، با اعتماد و امیدواری‌هایم، با عشق و شادی‌هایم.

تنهایی را دوست دارم، چون تنهایی

مرا با نوشتن

مرا با شعر سرودن

مرا با کتاب خواندن

مرا با فیلم دیدن

مرا با موسیقی

آشنا کرد

تنهایی را دوست دارم چون به من رشد میبخش

و مرا برای تحول

برای لذت بردن از زندگی

برای خلق هنر

برای بهترین شدن

برای خوب تر زیستن

مهیا میکند

تنهایی برای من یک نعمت است، نه یک نفرین

تنهایی برای من یک رفیق است، نه یک دشمن

تنهایی برای من یک فرصت است، نه یک مشکل

تنهایی برای من یک بهشت است نه یک جهنم

تنهایی برای من یک انتخاب است نه یک اجبار

من تنهایی را دوست دارم

_ ابوالقاسم کریمی

ورامین

شاید دوست داشته باشید:  دلنوشته/محیط زیست را دوست دارم

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید