دلنوشته_محیط زیست

امروز روز زمین است، من اما ، خوشحال نیستم

چرا که محیط زیست در حال نابود شدن است

نه جنگلی برایمان مانده

نه حیات وحشی

نه دریاچه ای

حتی آب برای آشامیدن ، نداریم

امروز روز زمین است و من با ناامیدی از خود سوال میپرسم

محیط زیست در 100 سال آینده چگونه خواهد بود؟

و ندایی در قلبم پاسخ میدهد

امپراتوری انسانها در حال پایان است

خود را برای مرگی دردناک آماده کنید.

_

ابوالقاسم کریمی

ورامین

شاید دوست داشته باشید:  دلنوشته:ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید