دلنوشته_محیط زیست/33

محیط زیست در خطر است
آب ها در حال تمام شدن هستند
ستاره ها در خاموشی غرق شده اند
حیات از مرگ انباشه شده
وَ انقراض دوان دوان نزدیک می شود

اما انسان نادان
هنوز به دنبال سلطه
به دنبال استثمار
به دنبال رقابت است …

من ناامیدم
فردا زخم های قدیمی چرک خواهند کرد
و زخم های تازه پدیدار می شوند

من نا امیدم
چراکه برای انسان
مرگ درخت
سکوت جنگل
و پژمردن گل
مهم نیست

26/شهریور/1402
ابوالقاسم کریمی
ورامین

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید