دلنوشته_محیط زیست/35

محیط زیست، خانه ی ماست
که با عشق و مهربانی ساخته شده است
اما ما با بی توجهی و بی احترامی
در حال تخریب و نابودی آن هستیم

ما با سوزاندن سوخت های فسیلی
گرمایش جهانی را تشدید می کنیم
ما با قطع درختان و جنگل ها
کربن دی اکسید را افزایش می دهیم
ما با رها کردن زباله های پلاستیکی
آلودگی را گسترش می دهیم

ما با احداث سد ها و کارخانه ها
حيات جوامع حيواني و گياهي را تهدید می کنیم
ما با استفاده بی رویه از منابع آب
خشکسالی و کمبود آب را ایجاد می کنیم
ما با تولید مواد شیمیایی و هسته ای
سرطان و بیماری های ناشناخته را پرورش می دهیم

آیا ما فراموش کرده ایم که محیط زیست، خانه ی ماست؟
آیا ما برای آینده خواسته ای نداریم؟
آیا ما قادر به تغيير رفتار خود نیستيم؟

بگذارید با همکاری و همدلی
به حفظ و نگهداری محيط زيست بپردازيم
بگذارید با استفاده عقلاني و پایدار از منابع طبيعي
به توسعه پایدار و انصاف اجتماعي برسيم
بگذارید با آگاهي بخشي و آموزش به ديگران
به ارتقاء فرهنگ و اخلاق محيط زيستي کمک کنيم

بگذارید با عشق و مهربانی
خانه ی خود را زنده نگه داريم.

ابوالقاسم کریمی
ورامین
10/مرداد/1402

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید