دلنوشته_محیط زیست_36

محیط زیست یک معجزه است یک نعمت است یک سرمایه است که ما باید از آن مراقبت کنیم . محیط زیست یک حق است یک فرصت است یک هدیه است که با باید به آن احترام بگذاریم.محیط زیست چیزی نیست که بتوانیم از آن بترسیم یا فرار کنیم محیط زیست چیزی نیست که بتوانیم از آن دلخور شویم ، و یا  متنفر باشیم . محیط زیست  پر از رنگ ها، صداها، بوها، طعم ها و احساسات است.  محیط زیست پر از درس ها تجربیات ،چالش ها و رشدهاست. محیط زیست پر از امیدها،شادی ها،رویا ها،دوستی ها و عشق هاست. محیط زیست  چیزی نیست که بتوان از آن سوء استفاده کرد و برای نابودی آن دست به کار شد.

محیط زیست تنها یک واژه ساده نیست
محیط زیست
یک جهان لبریز از معجزه
لبریز از حیات
لبریز از تازگی
لبریز از صبر و شکیبایی است

محیط زیست پر از جانوران، گیاهان، منابع طبیعی و اکوسیستم های مختلف است. محیط زیست پر از تنوع، زیبایی، تعادل و هماهنگی است. محیط زیست پر از فواید، خدمات، ارزش ها و حقوق است. محیط زیست پر از وظایف، مسئولیت ها، الزامات و تعهدات است.

محیط زیست را نمی توان با بی توجهی نادیده گرفت. محیط زیست را نمی توان با بد عادتی ها آلوده کرد. محیط زیست را نمی توان با برخورد های نامناسب صدمه زد. محیط زیست را نمی توان با بی تفاوتی تخریب کرد. محیط زیست را باید با توجه و دقت نگهداری کرد.

محیط زیست را باید برای نسل آینده پاسداری کرد

محیط زیست را باید دوست داشت.

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از صائب تبریزی

ابوالقاسم کریمی
ورامین
13 / مرداد/1402

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید