دوبیتی/ابوالقاسم کریمی

دل انسان به حرص و کینه چرکین

هوا آلوده و دریاچه غمگین

مصیبت ها به دوشش دارد آن کس

که میخواهد زمین را بهتر از این

_

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از مهدی اخوان ثالث

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید