دوبیتی _ ابوالقاسم کریمی

نفس از روح دریاچه جدا شد
زمین تب کرد و غم را مبتلا شد

جهنم شد بهشت ما همان روز
که باران رفت و جنگل بی صدا شد

شاید دوست داشته باشید:  دانلود:کتاب اشعار ابوالقاسم کریمی:کتاب دوم

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید