شعر از ابوالقاسم کریمی

عشق آن است که همراه و هم قدم باشیم

عشق آن است که همدم و هم سفر باشیم

عشق آن است که هر دم ، به یاد هم باشیم

عشق آن است که در رنج و غم امید هم باشیم

عشق آن است که هم کعبه ، هم  طواف هم باشیم

عشق آن است که مبادا زخم هم درد هم باشیم

عشق آن است که بیمار هم درمان هم باشیم

عشق آن است که پروانه هم شمع هم باشیم

عشق آن است فهم هم فهمیدن هم باشیم

عشق آن است که لبخند هم عید هم باشیم

عشق آن است که در مشکلات نجات هم باشیم

عشق آن است که دلبند هم دل پسند هم باشیم

عشق آن است که آغاز هم پرواز هم باشیم

عشق آن است که در کمند هم عیسی دم هم باشیم

عشق آن است که سُرور هم سَرور هم باشیم

عشق آن است مبدا هم مقصود هم باشیم

عشق آن است که شیرین هم فرهاد هم باشیم

عشق آن است که در روز شب همیشه با هم باشیم

عشق آن است که عاشق ، بوسیدن هم باشیم

عشق آن است که  تا زنده ایم برای هم باشیم

عشق آن است که هم نفس هم ، دم به دم باشیم.

ابوالقاسم کریمی

ورامین

12/اردیبهشت/1380

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از _ شهریار

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید