مناجات با خدا

خدای مهربان

من می‌دانم که تو همیشه در قلبم هستی، حتی زمانی که احساس نمی‌کنم تو وجود داری.

می‌دانم که تو مرا دوست داری، حتی زمانی که احساس نمی‌کنم دوست داشتنی هستم.

می‌دانم که تو به من اهمیت می‌دهی، حتی زمانی که احساس نمی‌کنم مهم هستم.

اما گاهی اوقات احساس تنهایی دارم.

احساس می‌کنم که کسی درکم نمی‌کند که بر من چه می‌گذرد.

احساس می‌کنم که هیچ کس مرا دوست ندارد یا اهمیتی به من نمی‌دهد.

می‌دانم که این احساسات فقط در ذهنم هستند.

می‌دانم که تو همیشه در قلبم هستی، اما گاهی اوقات فراموش می‌کنم.

خدایا، کمکم کن تا یاد بگیرم که تنهایی خود را تحمل کنم.

کمکم کن تا یاد بگیرم که به خودم اعتماد کنم.

کمکم کن تا یاد بگیرم که دوست داشتنی هستم.

کمکم کن تا یاد بگیرم که مهم هستم.

من می‌دانم که این کار آسانی نیست، اما می‌دانم که تو می‌توانی به من کمک کنی.

خدایا، ممنونم که همیشه آنجا هستی.

با عشق

_

 ابوالقاسم کریمی

یکشنبه – ۲۳ مهر ۱۴۰۲

ورامین

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید