مناجات با خدا

ای خدا، تو را چگونه بشناسم؟ تو که در هر جایی حضور داری تو که در هر چیزی ظهور داری تو که در هر دلی نور داری تو که در هر ذره‌ای شعور داری…

ای خدا، تو را چگونه ببینم؟ تو که فراتر از هر چشم ِ بینایی  تو که پنهان تر از هر صدای ناپیدایی تو که نزدیک‌تر از هر نَفَس و ردایی تو که دورتر از هر فکر و بلندایی…

ای خدا، تو را چگونه بخوانم؟ تو که بالاتر از هر علم و دانایی  تو که عمق‌تر از هر راز و معنایی  تو که عجیب تر از هر شگفتی  و استثنایی تو که قدرتمند‌تر از هر زورمند و توانایی…

ای خدا، تو را چگونه بدانم؟ تو که رنگین تر از هر نقش ِ دلربایی تو که زیباتر از پاکی و صفایی تو که عظمت‌تر از هر جلیل و خودکفایی تو که مهم تر از هر دارو و شفایی…

ای خدا، تو را چگونه بپذیرم؟ تو که محبوب‌تر از هر دل و جانی تو که مطلوب‌تر از هر آرزو و آنی تو که مقصود‌تر از هر سفر و مقامی تو که مقدس‌تر از هر عبادت و نامی …

ای خدا …

_

ابوالقاسم کریمی

ورامین

19/اسفند/1401

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از شاعر ایرانی_ پروین اعتصامی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید