نامه ای از طرف خدا به تمام انسانهای جهاننامه ای از طرف خدا به تمام انسانهای جهان

ای فرزندان من،

ای عزیزان من،

من، پروردگار یگانه شما، از شما می‌خواهم که جنگ را همین امروز متوقف کنیدآیا نگاه نمیکنید به آینده ای که توسط جنگ ویران شده است؟آیا نمیخواهید بفهمید که جنگ جز بدبختی  جز رنج جز نابودی چیزی برای شما به ارمغان نخواهد آورد؟آیا تاریخ را نخوانده اید که بدانید  ، جنگ ، ستم  و هرج و مرج چگونه تمدن های نیرومند را به زانو در آورده اند؟آیا صدای کودکان را نمیشنوید که از مرگ والدین خود زاری میکنند؟ایا سوز ناله آوارگان  قلب شمایان را خراش نمی  دهد؟ آیا زمین را نمی بینید که چگونه از رفتار آدمیان غمگین است؟آیا نمیخواهید در دنیایی بهتر زندگی کنید؟

ای فرزندان من،

ای عزیزان من،

جنگ را متوقف کنید و اختلافات خود را با گفتگو با بخشش با دوری کردن از نفرت با پرهیزاز  کینه به پایان برسانید ، ای فرزندان من ، من شما را برای جنگیدن خلق نکرده ام آیا به این موضوع نیندیشیده اید؟ آیا به جسم ضیعف و کم توان خود فکر نکرده اید؟  آیا تعقل نمیکنید که چرا بدن شما از بدن بیشتر حیوانات قوی تر نیست؟ ای ضعیفان ای  ناتوانان که نه تحمل گرما را دارید و نه سرما را میتوانید تحمل کنید ، چرا با هم جنگ میکنید؟چرا رفاه و شادی خود را با ناله و گریه و رنج عوض میکنید؟چرا نسل های آینده را به شور بختی و شکست و ناامیدی  مبتلا میکنید؟چرا جهنم را برای زندگی کردن ، انتخاب میکنید؟

 ای فرزندان من،

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار محمد قهرمان

ای عزیزان من،

با هم نجنگید

 با هم نجنگید

 با هم نجنگید

وَمن با شما پیمان خواهم بست و قول خواهم داد، قولی که تا قیامت پایدار خواهد ماند که اگر به خاطر گسترش صلح  به خاطرگسترش دوستی کوشش نمایید ، من یاریتان خواهم نمود همان یاری که باعث خرسندی شما خواهد شد همان یاری که ابر اندوه را به فصل حیات شما پیوند نخواهد زد

همان یاری که به روح شما قدرت خواهد بخشید تا بر غضب بر انزجار و بر خصومت ها غلبه نمایید

 همان یاری

که بر تار و پود  سرنوشت شما دلیری ، محبت، خرد و عشق گره خواهد زد تا شیوه های نو تا راه و رسم های تازه برای خوشحالی برای خوشبختی و برای حل کشمکش ها پیدا کنید…

ای فرزندان من،

ای عزیزان من،

من می‌دانم که شما می‌توانید دنیا را به مکانی بهتربه مکانی زیباتر تبدیل کنید…

 من به شما ایمان دارم

_

ابوالقاسم کریمی

ورامین

سه شنبه – ۲ آبان ۱۴۰۲

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید