نسیم و برکه و رنگین کمان پَر

نسیم و برکه و رنگین کمان پَر
شکوه سایه سرو جوان پر

بهار و رود و کوه و دشت و صحرا
هوای پاک و ابر مهربان پر
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار هلالی جغتایی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید