نوشتن

گاهی افسردگی لباس تنهایی را میپوشد و همانند یک سراب ما را جذب میکند ، اما هر چه به آن نزدیک تر شویم از ما دور تر می شود …

***

تنهایی یک سکوت عمیق است که هر لحضه ، بلندتر می شود وَ هیچ کس وَ هیچ چیز ، نمیتواند آنرا شکست دهد.

***

من غمگینم اما از غم نفرت ندارم چرا که صداقت را در غم شناختم.

***

من غمگینم اما از غم نمیگریزم چرا که تاریخ را در غم یافتم.

***

من غمگینم اما با غم ، نمیجنگم چرا که آموخته ام غمگین نبودن تضمین شاد بودن ، نیست.

***

در تنهایی خندیدم در تنهایی گریستم در تنهایی زیستم و فهمیدم من هم میتوانم به اندازه خدا تنها باشم

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا_قاآنی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید