چند شعر کوتاه با موضوع تنهایی//ابوالقاسم کریمی

1
تنهایی
مثل سایه پشت سرم
هر جا می روم

2
در دل خود
تنهایی را نگه می دارم
کسی ، نمی داند

3
تنهایی
از دور دست ها می آید
به دنبال من

4
تنهایی را
با خود به رختخواب میبرم
کسی نمی داند

5
تنهایی را
با دستان سرد لمس میکنم
پوست ترک میخورد

6
تنهایی را
با گوش های کر می شنود
صدای سکوت

7
تنهایی را
با دهان بسته فریاد میزنم
کسی نمی شنود

8
تنها مانده ام
در این خانه سرد
فقط گل های خشکیده

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از صائب تبریزی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید