کاریکلماتور_ابوالقاسم کریمی

کتاب، دریایی یست که با حروف پر شده است.

_

ماه، خورشید کوچکی یست که شب‌ها روشن می‌شود.

_

قلب، موتوری یست که با خون کار می‌کند و با عشق تغذیه می‌شود.

_

شاید دوست داشته باشید:  اشعار ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید