کلیپ اشعار ابوالقاسم کریمی/2

وبسایت رسمی
شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:داستان کوتاه آموزنده_299

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید