کنجکاوی های من:شعر نازلی احمد شاملو در چه سالی و چرا سروده شد؟


شعر نازلی احمد شاملو یکی از شاهکارهای این شاعر بزرگ است که در سال ۱۳۳۳ درزندان قصر سروده شده است.

 این شعر به یاد وارتان سالاخانیان، یکی از رفقای زندانی شاملو که در زندان به دلیل بیماری ، شکنجه و کمبود درمان فوت کرده بود، نوشته شده است.

نازلی نام مستعار وارتان بود که شاملو از آن برای احترام به حریم خصوصی او استفاده کرده است.

 شعر نازلی با تصویرگری قوی و مفردات ساده و روان، درد و غم فقدان یک دوست را به تصویر می‌کشد.

 شاملو با استفاده از تضادهای زیبا مثل خنده و گریه، خورشید و تاریکی، ستاره و ظلمت، بنفشه و زمستان، بودن و نبودن، مقابله با مرگ را نشان می‌دهد.

 شعر نازلی همچنین با تأثیر از شعر سورئالیسم، عناصر خیالی و رویایی را به کار می‌برد. برای مثال، مرغ سکوت، جوجه‌ی مرگ، دندان خشم و خورشید در خون. این عناصر باعث می‌شوند که شعر نازلی گواه بحران‌های روحی و جسمی زندانی باشد.

وارتان سالاخانیان یک کنشگر ارمنی‌تبار اهل ایران و عضو حزب توده بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دستگیر شد.

 وی به هنگام پخش نشریه رزم، ارگان جوانان حزب توده، در تهران با همرزمش محمود کوچک شوشتری مورد بازداشت قرار گرفت.

وارتان و کوچک به شدت مورد شکنجه قرار گرفتند تا محل چاپخانه را فاش کنند.

کوچک پس از شش روز در اثر شکنجه جان سپرد و وارتان نیز پس از دوازده روز در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۳ به خاطر شکستگی استخوان‌ها و خون‌ریزی داخلی فوت کرد

_

ابوالقاسم کریمی

ورامین

28/مرداد/1399

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

این پست دارای یک نظر است

  1. به تو چه

    تو واقعا فکر کردی کی هستی که دوتا وبسایت داری _ اشغال

دیدگاهتان را بنویسید