گالری اشعار و نوشته ها:ابوالقاسم کریمی/بخش دوم

شعرگان

وبسایت ابوالقاسم کریمی

جایی برای انتشار اشعار و نوشته ها

گالری اشعار و نوشته های ابوالقاسم کریمی

بخش دوم

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار قیصر امین پور

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید