گردآوری:داستان کوتاه آموزنده_بهترین داستان های خواندنی/132

روزی، مردی فردی فرانسوی به نام ژاک له فویر در زندگی خویش به پوچی رسید، لذا تصمیم به خودکشی گرفتبالای صخره ای نوک تیز ایستاد و دور گردن خود طناب بزرگی بستسمت دیگر طناب را به تخته سنگی بزرگ گره زدمقداری سم نوشید و لباس خود را به آتش کشیدبلافاصله به سمت پایین پرید و در همان لحظه با هفت تیر به سوی خود شلیک کردگلوله به خطا رفت و طناب بالای سرش را بریداو که از خطر حلق آویز شدن جان سالم به در برده بود، به داخل آب سقوط کرد.

آب شعله های آتش را خاموش کرد و استفراغ سم را از بدنش خارج ساخت. ‪ توسط ماهیگیری از آب خارج و به بیمارستانی منتقل شد. در بیمارستان بود که به خاطر سرمازدگیجانش را از دست داد.

English Short Story

Suicide with some troubles

In FRANCE, Jacques LeFevrier left nothing to chance when he decided to commit suicide. He stood at the top of a tall cliff and tied a noose around his neck. He tied the other end of the rope to a large rock. He drank some poison and set fire to his clothes. He even tried to shoot himself at the last moment. He jumped and fired the pistol. The bullet missed him completely and cut through the rope above him. Free of the threat of hanging, he plunged into the sea.

The sudden dunking extinguished the flames and made him vomit the poison. He was dragged out of the water by a kind fisherman and was taken to a hospital, where he died of hypothermia.

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید