گردآوری:داستان کوتاه آموزنده_بهترین داستان های خواندنی/191

دختر كوچولوی صاحبخانه از آقای «كی» پرسید: 


اگر كوسه ها آدم بودند با ماهی های كوچولو مهربان تر می شدند؟ 

آقای كی گفت: البته !اگر كوسه ها آدم بودند ،

توی دریا برای ماهی ها جعبه های محكمی می ساختند .

همه جور خوراكی توی آن می گذاشتند . 

مواظب بودند كه همیشه پر آب باشد. 

هوای بهداشت ماهی های كوچولو را هم داشتند. 

برای آنكه هیچوقت دل ماهی كوچولو نگیرد ، 

گاه گاه مهمانی های بزرگ بر پا می كردند .

چون كه گوشت ماهی شاد از ماهی دلگیر لذیذتر است .

برای ماهی ها مدرسه می ساختند. 

و به آنها یاد می دادند كه چه جوری به طرف دهان كوسه شنا كنند . 

درس اصلی ماهی ها اخلاق بود . 

به آنها می قبولاندند كه زیبا ترین و باشكوه ترین كار برای یك ماهی این است . 

كه خودش را در نهایت خوشوقتی تقدیم یك كوسه كند . 

به ماهی كوچولو یاد می دادند كه چطور به كوسه ها معتقد باشند . 

و چه جوری خود را برای یك آینده زیبا مهیا كنند .

آینده ای كه فقط از راه اطاعت به دست می آید .

اگر كوسه ها آدم بودند 

در قلمرویشان البته هنر هم وجود داشت .

از دندان كوسه تصاویر زیبا و رنگارنگی می كشیدند . 

ته دریا نمایشنامه ای روی صحنه می آوردند كه در آن ماهی كوچولو های قهرمان ،

شاد و شنگول به دهان كوسه ها شیرجه می رفتند ،

همراه نمایش آهنگهای محسور كننده یی هم می نواختند كه بی اختیار ، 

ماهی های كوچولو را به طرف دهان كوسه ها می كشاند ، 

در آنجا بی تردید مذهبی هم وجود داشت ، 

كه به ماهی ها می آموخت ، 

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از صائب تبریزی

زندگی واقعی در شكم كوسه ها اغاز می شود .

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید