متن کامل کتاب تائو ت چینگ _ بخش/7

او كه در تائو تمركز يافته
مي تواند هو كجا كه دوست دارد برود،
بي آن كه خطري تهديدش كند.
او هماهنگي كائنات را درك مي كند،
حتي هنگام درد و اندوه
زيرا آرامش راستين را در دلش يافته است.

لذت موسيقي يا بوي خوش غذا
ممكن است شما را از آن چه مي كنيد باز دارد
در حالي كه كلام تائو
يكنواخت و بي مزه به نظر مي رسد.

هنگامي كه جستجو مي كنيد، نمي يابيدش.
هنگامي كه گوش فرا مي دهيد، نمي شنيدش.
وقي به كارش مي گيريد، تمام ناشدني است.

She who is centered in the Tao
can go where she wishes, without danger
She perceives the universal harmony
even amid great pain
because she has found peace in her heart

Music or the smell of good cooking
may make people stop and enjoy
But words that point to the Tao
seem monotonous and without flavor
When you look for it, there is nothing to see
When you listen for it, there is nothing to hear
When you use it, it is inexhaustible

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از نیما یوشیج

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید