متن کامل کتاب تائو ت چینگ _ بخش/6

نيروي مذكر را بشناسيد
ولي ارتباط خود را با انرژي مونث از دست ندهيد.
جهان را با آغوش باز بپذيريد.
اگر جهان را اين گونه بپذيريد،
تائو هرگز شما را ترك نمي كند
و شما چون كودكي كوچك خواهيد بود.
سفيد را بشناسيد
ولي سياه را هم ناديده نگيريد.
الگويي براي جهانيان باشيد.

اگر الگويي براي همگان باشيد،
تائو در وجودتان تقويت مي شود.
و چيزي وجود نخواهد داشت كه ازعهده اش بر نياييد.
حالات شخصي خود را بشناسيد
و در عين حال از حالات اجتماعي غافل نشويد.
جهان را آن گونه كه هست بپذيريد.
اگر جهان را بپذيريد،
تائو در وجودتان خواهد درخشيد
و به خودِ اوليه يِ خويش باز مي گرديد.

هستي از نيستي به وجود آمده است.
همانند ظرفي چوبي كه از قطعه اي چوب ساخته شده است.
فرزانه ظرف چوبي را مي شناسد
ولي در عين حال از قطعه اوليه چوب نيز غافل نيست؛
به اين ترتيب او مي تواند همه چيز را به كار گيرد.

Know the male
yet keep to the female
receive the world in your arms
If you receive the world
the Tao will never leave you
and you will be like a little child

Know the white
yet keep to the black
be a pattern for the world
If you are a pattern for the world
the Tao will be strong inside you
and there will be nothing you can’t do

Know the personal
yet keep to the impersonal
accept the world as it is
If you accept the world
the Tao will be luminous inside you
and you will return to your primal self

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

The world is formed from the void
like utensils from a block of wood
The Master knows the utensils
yet keeps to the the block
thus she can use all things

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید