2 شعر کوتاه / ابوالقاسم کریمی

غروب خورشید زرد

سایه ها بلند می شوند

غم از دور می خندد

***

برگ های زرد و قرمز

روی زمین پخش شده اند

غم پاییزی می رود

شاید دوست داشته باشید:  اشعار ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید