اشعار ابوالقاسم کریمی/15

تبر آمد درختان را زمین زد
لگد بر گردن گلها همین زد

به روح پاک باران ناسزا گفت
به پرواز کبوتر خنجر این زد
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید