اشعار ابوالقاسم کریمی/13

نفس می آمد و با آه می رفت
صدای خس خسش تا ماه می رفت

به هر کس من رسیدم مرده ای بود
که بر روی دو پایش راه می رفت
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:داستان کوتاه آموزنده_بهترین داستان های خواندنی/102

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید