اشعار ابوالقاسم کریمی/12

خدا در روح این مردم مگر نیست
چرا از رفتن گل چشم تر نیست

درون کوچه های خسته شهر
به جز پیکار لبخند و تبر نیست
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:داستان کوتاه آموزنده_بهترین داستان های خواندنی/216

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید