اشعار ابوالقاسم کریمی/11

چراغ روشنی در شهر ما نیست
ربا از مال این مردم جدا نیست

دلت را خوش نکن بر گریه ما
یقین دارم کسی فکر شما نیست
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  جمله

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید