اشعار ابوالقاسم کریمی/10

ریا آمد به دل دیوار بارید
به دل تنهایی و تکرار بارید

به رویای طرفداران ثروت
دروغ و تهمت و افسار بارید
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  دلنوشته محیط زیست_ابوالقاسم کریمی/30

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید