اشعار ابوالقاسم کریمی/9

تبر بر ریشه گل ها رسیده
زمین از توبه ما دل بریده

صدای گریه غورباغه ها را
پلنگ تشنه جنگل شنیده
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید