اشعار ابوالقاسم کریمی/8

به پایان امید خود رسیدم
من از دیدار باران دل بریدم

من از پرواز پروانه در این شهر
فقط افسانه هایش را شنیدم
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  اشعار ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید