اشعار ابوالقاسم کریمی/7

زمین آلود شد دریاچه پژمرد
پرنده رفت و گل از تشنگی مرد

نفس در زیر پای دود ماشین
به هنگام سخن گفتن ترک خورد
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از نیما یوشیج

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید