اشعار ابوالقاسم کریمی/6

زمین تشنه هوا هم رنگ دود است
سراپای تن باران کبود است

هوار گریه گل های جنگل
برای مرگ ماهی های رود است
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید