اشعار ابوالقاسم کریمی/5

لباسی بر تن جنگل چرا نیست
زمستان را مگر یک جو حیا نیست

زمستان می دود بر باور گل
کسی در فکر مرگ ریشه ها نیست
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید