اشعار ابوالقاسم کریمی/4

به هر جایی که خودخواهان رسیدند
لباس سبز پیچک را دریدند

به رویای نهال سرو جنگل
برای یادگاری خط کشیدند
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از صائب تبریزی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید