اشعار ابوالقاسم کریمی/3

پرنده مُرد و گل پرپر شد و رفت
دل دریاچه از غم تر شد و رفت

نفس در سینه جنگل ترک خورد
درختی دسته خنجر شد و رفت
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  اشعار ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید