اشعار ابوالقاسم کریمی/2

تبر آمد شب آمد لاله پژمرد
نفس در سینه جنگل ترک خورد

پرنده حس رفتن را به دل داشت
ولی آوای رفتن در قفس مُرد
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از صائب تبریزی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید