اشعار ابوالقاسم کریمی/1

علف بر باور کارون رسیده
زمین از ابر و باران دل بریده

کسی که با درختان دشمنی داشت
لباس سبز پیچک را دریده
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا_وحشی بافقی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید