اشعار ابوالقاسم کریمی

درخت کوچکی بر دار بارید
هوا ابری شد و افسار بارید

هوا ابری شد و بر خانه دل
جهنم در زد اجبار بارید
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  اشعار ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید