اشعار ابوالقاسم کریمی

محبت روح قلاب ریا شد
وفا مُرد و جوانمردی خطا شد

زمانی که خدا ما را رها کرد
زمین با عصر انسان آشنا شد
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  چرا محمد رضا شاه پهلوی حاضر نشد پدرش رضا شاه را از جزیره موریس به ایران بازگرداند؟

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید