اشعار ابوالقاسم کریمی

دورویی آمد و در خانه جا شد
حریف عشق یار باوفا شد

شکوه خنده ها رفت و نیامد
دعا مُرد و ریا فرهنگ ما شد
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید