اشعار ابوالقاسم کریمی

بهار از باور باران جدا نیست
ولی در آسمان شهر ما نیست

به فرهنگ بیابان خو بگیریم
که زیبایی به جز در ریشه ها نیست
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  متن کامل کتاب تائو ت چینگ _ بخش/2

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید