اشعار ابوالقاسم کریمی

جوانی شبنمی بر روی برگه
به زیر دانه سرد تگرگه

گذشته حال و فردای من و تو
اگه خوش بنگری در دام مرگه
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید