اشعار ابوالقاسم کریمی

جوانی رفت و پیری در بر آمد
اجل با دیدن ما بر در آمد

تمام حاصل عمر من و تو
به جنگ و صلح و بخشیدن سر آمد
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از نصرت رحمانی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید